27.08.1999 Af Yasası PDF Yazdır e-Posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfEn iyi 

 

  

27.08.1999 TARİHİNDE HÜKÜMETÇE GETİRİLEN AF YASASI ÜZERİNE

     Ne garib tecellidir ki, af kapsamına her türlü suçu alırken, ırz ve namus düşmanlarını,teröristleri, devlet malını iç edenleri, çalıp-çırpanları hulasa sayısız şenaatı kapsamına dahil ederken, Ziya Gökalp’ın şiirini okuyup fikir suçu işledi diyerek suçlanan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı af kapsamı dışında tutuyordu. Buyurun Türkiye’deki adalet anlayışının en çarpıcı tablosu… Yazık, hem de ne yazık!..

    MUSA UZUNKAYA (Samsun) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabiî, gecenin bu saati değil, sabahın bu saatinde, görüşmekte olduğumuz yasa tasarısının 7 nci maddesi üzerinde kişisel olarak söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

   Değerli arkadaşlar, tabiî, bu yasa tasarısı, az önce de diğer maddeler üzerinde konuşulduğu gibi, toplumun bütün kesimlerini memnun edici bir yasa tasarısı olmadığı gibi, cezaevlerinde bugün tutuklu bulunan, hükümlü bulunan, 60 000’leri aşan bütün bu ülkenin kader kurbanlarını, teşebbüs ederek örgütlü suç işlemiş olanlarını, her neviden suç işleyen insanları bir ümide sevk etmiştir. Belki, bu saatte Parlamentoyu izleyenler de, sadece, bu suçların dolaylı veya doğrudan ilgilileridir.

   Muhtemeldir ki, bu yasa, çıkışıyla, birçok insanı sevindirecek; bu arada, suçluların, mağduru veya mağdureleri durumunda olan insanları da, büyük oranda, belki üzmüş olacağız. Ama, ben, bu vesileyle, burada, bir şeyi hatırlatmak istiyorum: Tarih bir tekerrürdür. Yirmi beş yıl önce, bu memlekette, yine, böyle kapsamlı, istisnaları bulunan, bilahara da Anayasa Mahkemesi kararıyla istisnaların da dahil edildiği bir af yasası çıkarıldı ve yanlış hatırlamıyorsam, o günkü af yasasının sonucu itibariyle, o  hükümetin ortaklarından birisi rantını aldı, birisi de cezasını çekti; yani, o gün, af yasasını çıkaran bir parti, bilahara yapılan seçimde büyük bir sıçrama yaptı -belki, rant kabul edilirse- bundan bir siyasî çıkar temin etti; ama, ortağı olan diğer parti de, maalesef, parlamenter sayısını yarıya düşürmüş oldu.

    Bununla, şuna işaret ediyorum: Güzel bir söz var; deniliyor ki “kim, bir kardeşini, bir ayıpla suçlarsa, Allah, o fiili ona işletmeden onun ruhunu kabzetmez.” Ne demektir: Yirmi beş yıldır “bu memlekette komünistleri affettiniz” diye bazı insanları suçlayanlar, şimdi, ellerinde silah bulunan tetikçi teröristleri, memleketi bölmeye kalkışan bir kısım silahlı eylem sahiplerini ve maalesef, bir kısım ocakları söndürenleri, aileleri, hanumanları yok edenleri, affetmek gibi bir başarıyı temin etmiş olacaklar. Tabiatıyla, bu ayıpla başkalarını ayıplayanların –kader-i ilâhidir ki- böyle bir fiilde ortaklıklarını görüyoruz.

   Ne var ki, biraz önce, bir özel televizyon programında, değişik partilerin grup başkanvekilleri arkadaşlarımız “biz bu yasanın çıkmasından memnun değiliz” diyorlar. Bir arkadaşımız sakit ve sabit kaldı; yani, o bir ses çıkaramadı; ama, bütün grup başkanvekilleri “biz bu yasanın çıkışından memnun değiliz...” Allah aşkına, sizi kim icbar etti sabahın 02.30’unda burada tutmaya? Sen memnun değilsin, o memnun değil, o memnun değil; kim memnun? Kim istedi bu tasarıyı da buraya getirdi? Yarın, bu milletin önüne, evleri yıkılan, namusları heder edilmiş, malları çalınmış, devlet servetine göz dikmiş... Demin de sorumda ifade ettim; devlete karşı işlenen akçeli suçları affettiriyorsunuz; ama, şurada, benim gibi veya bir başka yerde, mikrofon karşısında konuşurken, ola ki sürç-ü  lisan etti...

BAŞKAN – Sayın Uzunkaya, sürenizin bitmesine az kaldı; toparlayın efendim.

MUSA UZUNKAYA (Devamla) – ...veya Ziya Gökalp’in, millî bir şairin şiirini okudu diye, kalkıp, bir insanı tefrik edecek, af kapsamına dahi alamayacaksınız.

Değerli arkadaşlar, bunun mantığını, gecenin 02.30’unda buradaki insanlara anlatamayacağınız gibi, yarın, 1 milyondan fazla insanın oyuyla İstanbul anakentine belediye başkanı olmuş, ama, 65 milyonun sevgisini taşıyan bir başkana muhabbet duyan insanlara da anlatamazsınız, anlatamayacaksınız...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUSA UZUNKAYA (Devamla) – ... ama, görüyorum ki, bu yasa, birtakım insanları mağdur edecektir muhakkak.

Hepinize saygılar sunuyorum

    ( 27.08.1999 TARİH, 59.BİRLEŞİM, TBMM-TUTANAK,C.12, Y.YILI.1 )

 

 
musauzunkaya.com, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting